Навигация

Областна дирекция на МВР - Добрич

гр. Добрич

 

 

 

Адрес: 9300 гр.Добрич, ул. „Максим Горки” № 12
Дежурен  058 658311 или 058 601350
Централа: 058 658058
Факс: 058 600897 

 

Спешни телефони
Указател
Пътен контрол

Полицията в близост до обществото